ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าวสารในระบบเครือข่ายท้องถิ่นสงขลา
เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด/ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน..ชัดเจน...ระดับหัวหน้าส่วน ๖ และ ๗ ผอ.กอง๖ และ ๗ รองปลัด
โพสเมื่อ : 8 มีนาคม 2556
เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด/ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน..ชัดเจน...ระดับหัวหน้าส่วน ๖ และ ๗ ผอ.กอง๖ และ ๗ รองปลัด ๖ และ ๗ ได้ทั้ง อบต./เทศบาล/อบจ. คนละ ๓,๕๐๐ บาท/เดือน ครับ

....เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด/ผอ.กอง/
หัวหน้าส่วน..ชัดเจนแล้ว...
...สำหรับเรื่องที่ผมรับปากท่านทั้งหลาย ว่าจะเป็นคนต่อสู้เรื่องเงินประจำตำแหน่งให้กับ รองปลัด/ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน ตอนนี้ชัดเจนครับ เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ผมชักชวนท่านทั้งหลายไปบ้านท่านประธาน ก.ถ.เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านรับตำแหน่งใหม่และไปแสดงความยินดีที่มี คณะกรรมการ ก.ถ.ครบ แล้วพวกเราไปยื่นเรื่อง ๓ เรื่อง ต่อท่านประธาน ก.ถ.(ท่านปริญญา นาคฉั...
ตรีย์) คือ โครงสร้างเงินเดือนใหม่เหมือน ก.พ./เงินประจำตำแหน่ง/เงินเพิ่มคุณวุฒิ ...
...วันนี้โครงสร้างเงินเดือนใหม่เหลือเพียง ฝ่ายกฏหมายกระทรวงตรวจทานร่างประกาศเพื่อส่งให้ประธาน ก.ถ.ลงนามเรามีโครงสร้างเงินเดือนใหม่แน่นอนแล้ว
...เงินเพิ่มคุณวุฒิ จะพิจารณาได้ต้องยืนอยู่บนฐานโครงสร้างเงินเดือนใหม่(ที่รอท่านประธาน ก.ถ.ลงนาม)เราถึงจะมาพิจารณาได้ ในขณะที่รอ ผมเองก็ได้ประสาน ส่วนที่เกี่ยวข้องทำเรื่องรอไว้รองรับแล้ว
...เงินประจำตำแหน่ง รองปลัด/ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน ชัดเจนแล้วที่ประชุมอนุฯ ก.ถ.ลงมติเรียบร้อยทำตามที่ผมนำเสนอ คือให้ ก.ถ.กำหนดเงินประจำตำแหน่งให้ทั้งหมด ทั้งระดับหัวหน้าส่วน ๖ และ ๗ ผอ.กอง๖ และ ๗ รองปลัด ๖ และ ๗ ได้ทั้ง อบต./เทศบาล/อบจ. คนละ ๓,๕๐๐ บาท/เดือน ครับ
...ตอนนี้เงินประจำตำแหน่งบรรจุในระเบียบวาระเรียบร้อย เพื่อเสนอให้กรรมการชุดใหญ่ของ ก.ถ.พิจารณาในวันที่ ๒๑ มีนาคมนี้ครับ ผมหวังแต่เพียงคณะกรรมการ ก.ถ.ทุกท่านให้ความเมตตาในการพิจารณาในวันนั้น เพราะผมเองใช้เวลามานานในการอธิบายและเรียกร้องและขอความเห็นใจ ก็หวังว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดี ถ้ากรรมการ ก.ถ.ลงมติผ่าน เป็นหน้าที่ อนุฯกฏหมายไปแก้ประกาศให้สอดรับกับมติ ก.ถ.ในข้อ ๖ เพื่อให้สอดรับกับมติ ก.ถ.ในการกำหนดเงินประจำตำแหน่ง เพราะมันจะมีผลบังคับใช้ได้โดยไม่ต้องเข้า ก กลาง อีก
...ตอนนี้ผมพยายามประสานกับฝ่ายอนุฯกฏหมาย ขอให้บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ขอให้แก้ประกาศข้อ ๖ ในการประชุมอนุฯ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๕๖ เพื่อไม่ต้องเสียเวลาไปประชุมเดือนหน้าอีก ทุกอย่างจะได้จบในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๕๖ นี้ครับ
..ถ้าทุกอย่างลงตัว ซึ่งในความรู้สึกผม ผมคิดว่าผมทำงานด้วยใจและผมคิดว่าผมทำได้ ผมจะพยายามเพื่อพี่น้องเราให้ถึงที่สุดครับ
..สำคัญที่สุด เมื่อผมสู้อะไรมาให้ท่านทั้งหลายแล้ว ผมขอให้พวกเราทั้งหลาย ทำงานทดแทนคุณแผ่นดินเกิด อันเป็นที่รัก ด้วยการทำงานด้วยความสุจริตต่อหน้าที่ ยืนอยู่บนกติกา ระเบียบ และนึกถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่พี่น้องประชาชน เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบดั่งพ่อหลวงของพวกเราท่านทำงานเพื่อคนไทยโดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยล้า หวังเพียงว่า ลูกไทยอยู่ดีมีสุข ผมเองคาดหวังไว้เพียงว่า ต่อไปไม่ควรมีข่าวที่เสื่อมเสียอันเกิดจากข้าราชการท้องถิ่นทำให้เกิดขึ้นครับ ทุกอย่างจะเป็นจริงได้ด้วยการที่พวกเราพร้อมใจกันปฏิบัติครับ
...สุดท้ายผมแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านทั้งหลายที่กำลังจะมีเงินประจำตำแหน่ง และจำไว้เสมอว่าเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และไม่ต้องมาตอบแทนคุณอะไรผมครั

ด้วยความเคารพพี่น้องชาวท้องถิ่นครับ

http://www.samaphan.net/


https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100004104860402&fref=ts


                 ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
ประธารสมาพันธืปลัดอบต.แห่งประเทศไทย
                  8 มีนาคม2556

ย้อนรอย.ข้าราชการอปท. ร่วมแสนคน แสดงความคิดเห็นให้ยกเลิกซี 95 % แบบที่ 4 นำมาที่ 1จำนวน52913 คน(55.9%) ที่ 2ชอบแบบที่ 3 จำนวน 36,908 คน (43%) สปร.เปิดร่างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วเมื่อ 25 ม.ค 53

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ข้าราชการอปท. ร่วมแสนคน แสดงความคิดเห็นให้ยกเลิกซี 95 % แบบที่ 4 นำมาที่ 1จำนวน52913 คน(55.9%) ที่ 2ชอบแบบที่ 3 จำนวน 36,908 คน (43%) สปร.เปิดร่างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วเมื่อ 25 ม.ค 53 ร่วมแสดงความคิดเพิ่ม ภายใน 29 ม.ค 53 นี้


ข้าราชการอปท. ร่วมแสนคน แสดงความคิดเห็นให้ยกเลิกซี 95 % แบบที่ 4 นำมาที่ 1จำนวน52913 คน(55.9%) ที่ 2ชอบแบบที่ 3 จำนวน 36,908 คน (43%) สปร.เปิดร่างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วเมื่อ 25 ม.ค 53 ร่วมแสดงความคิดเพิ่ม ภายใน 29 ม.ค 53 นี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.ถ ได้มีหนังสือที่มท 0209.3/ว. 155 ลว. 15 มกราคม 2553 เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 75 แห่งหรือผู้แทน ก.จังหวัด ร่วมรับฟังการสรุปผลของ สปร. ในการเปิดให้แสดงความคิดเห็น 5 แบให้เลือก 25 มกราคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ในส่วนจังหวัดสงขลา ท่านผู้ว่าราชการจังหวักสงขลา ประธาน ก.จังหวัดสงขลา ได้
มอบหมายให้นายประยูร สิกพันธุ์ ปลัดอบต.ทุ่งหมอ คณะกรรมการก.อบต.จังหวัดสงขลา ,รองประธานชมรมปลัดอบต.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมแทน ท่านปลัดยูร บอกว่าถ้าได้ข้อมูลอย่างไร จะนำมาสรุปผลการประชุมให้ เพื่อนๆพนักงานได้ฟัง นั้น
และท่านปลัดประยูร ก็ได้นำเอกสารมาให้ดูแล้วครับ ต้องขอบคุณมากๆๆ แทนเพื่อนๆๆพนักงานทุกคน เพราะในการประชุมครั้งนี้ น้อยมากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานก.จังหวัด ส่วนใหญ่(ผู้ประชุมประกอบด้วยร้องผู้ว่าฯ ท้องถิ่นจังหวัด ) ครับ จะให้ปลัดอบต.ไปประชุมแทนฯ ต้องขอขคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและท่านท้องถิ่นจังหวัดสงขลามากๆๆ ครับ
ผมก็ได้รับจากท่านปลัดประยูร เมื่อ 27 มกราคม 2553 และได้อ่านดูแล้ว สิ่งเด่นในครั้งนี้ คือ
สปร.เปิดเผยร่างโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ข้าราชการ อปท.และเงินประจำตำแหน่ง แล้ว ครับ
เอกสารแนบท้าย 4 แผ่น ครับ (ฉบับที่พิมพ์คัดลอกใหม่) เอกสารที่เป็น ของ สปร.จะลงให้อีกครั้ง ครับ

4 แผ่นเอกสารฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่

ดาวน์โหลด เอกสารฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ กดที่นี่ localmoi/newspic/click.rar


ดูแล้วมีความชัดเจนมากขึ้น พรุ่งนี้จะนำมาลงให้เพื่อนได้อ่าน ครับ
ในส่วนตัวผมดูแล้วใกล้เคียงกับที่ผมเคยร่างใว้เมื่อ เดือน ก.พ 51 ครับ
ข้อมูลที่ สปร. แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ ครับ จากคำบอกเล่า ท่านปลัดประยูร ดังนี้ ครับ
1.สปร.จะเสนอรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 ให้ สนง.ก.ถ เป็นผู้เลือก ว่าจะเอาแบบใหน
2.ส่วนบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เป็นดังนี้ ครับ
2.1 บัญชีเงินเดือนใหม่ แบบที่ 3
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 ใช้เงินเดือนเหมือน ก.พ
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 -4 ใช้เงินเดือนเหมือน ก.พ
3.ประเภทอำนวยการ คือ ระดับต้น(6-7)เงินเดือนขั้นต่ำ 15,410 บาท ระดับกลาง(8) เงินเดือนขั้นต่ำ 18,910 บาทระดับสูง(9) เงินเดือนขั้นต่ำ 23,230 บาท โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
4.ประเภทบริหาร ระดับต้น(6-7)เงินเดือนขั้นต่ำ 15,410 บาท ระดับกลาง(8) เงินเดือนขั้นต่ำ 18,910 บาทระดับสูง(9-10) เงินเดือนขั้นต่ำ 23,230 บาท โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
เงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ครับ
1.ประเภททั่วไป ไม่มีเงินประจำต่ำแหน่งเหมือน ก.พ
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาทระดับ 8 มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาทระดับ 9 มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท
3.ประเภทอำนวยการกำหนด ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
4.ประเภทบริหาร กำหนดระดับต้น 6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ,(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ,ses3(ระดับ9-10)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร

2.2 บัญชีเงินเดือนใหม่ แบบที่ 4
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 ใช้เงินเดือนเหมือน ก.พ
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 -4 ใช้เงินเดือนเหมือน ก.พ
3.ประเภทบริหารท้องถิ่น คือ ระดับต้น(6-7)เงินเดือนขั้นต่ำ 15,410 บาท ระดับกลาง(8) เงินเดือนขั้นต่ำ 18,910 บาทระดับสูง(9) เงินเดือนขั้นต่ำ 23,230 บาท โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ,ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร (ไม่มีอำนวยการ)
เงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ครับ
1.ประเภททั่วไป ไม่มีเงินประจำต่ำแหน่งเหมือน ก.พ
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาทระดับ 8 มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาทระดับ 9 มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท
3.ประเภทบริหาร กำหนดระดับต้น 6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ,(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ,ses3(ระดับ9-10)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท
นี้คือ ข้อมูลที่ สปร.จะนำเสนอให้ ก.ถ พิจารณา ตามสัญญาจ้าง งบประมาณ 14 ล้านบาท 365 วัน(2 ก.พ 52-1 ก.พ 53) และสำนักงานก.ถ เปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 นี้ (ถ้าหัวหน้าส่วน,ผอ.กองของอปท.ยากได้แบบที่ 4 ท่านต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนกว่านี้ ก็มีโอกาส ครับ แต่ถ้าท่านว่าปลัดอบต.อย่างเดียว ไม่มีเหตุผลโอกาสจะได้ แบบที่ 3 จะสูงกว่า เพราะเป็นมาตรฐานใกล้เคียงของข้าราชการพลเรือน ครับ)

สรุปปิดท้ายถ้ายกเลิกชีเร็วหัวหน้าส่วนก็มีเงินประจำตำแหน่งแน่นอนแล้วขั้น ต่ำ 3,500 บาท หรือ 5,600 บาท ขอให้โชคดี ได้ใช้ในปี 2553 นี้ ครับ


นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
27 มกราคม 2553


ผลโพล ณ วันที่ 27 มกราคม 2553 มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 94,634 คน มีดังนี้ ครับ
รูปแบที่ 1 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 1,876 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98
รูปแบที่ 2 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 1,137 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
รูปแบที่ 3 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 36,908 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1
รูปแบที่ 4 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 52,913 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9
รูปแบที่ 5 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 1,800 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9

จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพียง ๑ รูปแบบ รวมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นได้ ทางช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้
www.local.moi.go.th/system/questionnaire/index.php
ตัวอย่างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งที่เคยร่างใว้เมื่อ ปี 51 เทียบเคียงของก.พ เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ ต้องรอ แต่ที่แน่นอนคืด แท่งอำนวยการ (หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง มีเงินประจำตำแหน่ง) สำหรับท่านที่สนใจลองไปดูตัวอย่างที่ผมเทียบเคียงเงินเดือนยกเลิก ซี ข้าราชการ ได้ ครับ ผมเปิดเผย ครับ ลองดู ครับ เอกสาร 3 แผ่น ว่าจะใกล้เคียงใหม

สรุปผลการประชุมยกเลิกซีข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่สำนักงานกถ.จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน สปร.ผู้รับจ้าง มาชี้แจงทำความเข้าใจกับอปท.เจ็ดพันแห่งทั่ว
ประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยแจ้งให้ทุกจังหวัดแจ้งนายกอปทและปลัดอปท.เป้าหมายร่วรับฟังและสอบถาม ณ ศาลากลางจังหวัดแต่ละจังหวัด
ในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมได้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ก็ขอนำมาเล่าสู้กันฟังพอสรุปได้ดังนี้ ครับ
สปร.ศึกษา ยกเลิกซี ของข้าราชการอปท.สัญญาจ้างลว.2 ก.พ 52 มีระยะเวลา 1 ปี ครบ 1 ก.พ 53 นี้ สปร.เสนอแนวทางยกเลิกซีให้ข้าราชการอปท.เลือก มี 5 แบบให้เลือก โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านเวบของ สำนักงาน ก.ถ ภายใน 21 ธันวาคม 52 นี้ เพื่อนำเสนอสำนักงานก.ถ ผู้ว่าจ้าง ต่อไป
ผลโพ ณ วันที่ 16 ธ.ค 52 มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 2,819 คน มีดังนี้ ครับ
รูปแบที่ 1 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
รูปแบที่ 2 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 263 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
รูปแบที่ 3 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 2,055 คน คิดเป็นร้อยละ 72
รูปแบที่ 4 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 122 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
รูปแบที่ 5 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6


๓. ข้อเสนอที่ ๓ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ใช้โครงสร้างโดยอิงตามลักษณะของภาคราชการพลเรือน แต่ปรับระดับชั้นงานให้เป็นไปตามลักษณะงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาล และนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย / กอง / สำนัก เข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการจากโพแสดงความคิดดังกล่าวเห็นชอบแบบที่ 3 มากที่สุด จำนวน 2,055 คน ทางด้านนายอดิศัย กุลชร ณ อยุธยาที่ปรึกษา สปร. ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้บอกว่า แนวโน้ม น่าจะเป็นรูปแบบที่ 3 ที่ตรงความต้องการของท้องถิ่น
ในช่วงเปิดให้สอบถาม ผมได้นำเสนอว่าควรที่จะนำแบบเสนอความคิดเห็นลงในเวบของ กรมส่งเสริมฯ จะมีผู้ชมมากกว่า เวบสนง.ก.ถ จากการที่ลงในเวบ เดือนกว่ามีผู้ชมเพียง 2 พันกว่าคน เป็นอีกทางเลือก
สำหรับรูปแบบที่ 3 ในส่วนตัวผมก็เห็นด้วย ว่าท้องถิ่นควรมี 4 ประเภทเหมือนข้าราชการ ก.พ แต่ปรับตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเทียบเคียง ซึ่งผมเคยร่างนำเสนอใว้เมื่อเดือน ก.พ 51 ดูแล้วใกล้เคียง ครับ และเคยนำลงในเวบ อบต.บางกล่ำ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 11,781 คน www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=11973


และลงในเวบของกลุ่มเพื่อนพนักงานอบต.ที่ท่านปลัดอบตพิพัฒน์ นำไปลงและเสนอแนะ มีผู้เข้าชม จำนวน 12,169 คน www.thailocalgovt.com/file_html2008/phiphatw29-02-51.htm
สรุปปิดท้าย
1.เพื่อนปลัดอบต.ที่จังหวัดปทุมธานี สอบถามว่า ระบบแท่งจะใช้กับท้องถิ่นปีใหน คำตอบจาก จนท.สปร. ว่า ไม่ทราบ นำเสนอรวบรวมความคิดเห็น เสนอให้ สำนักงาน ก.ถ และคณะกรรมการ ก.ถ เป็นผู้เลือก
2.ร่าง 5 แบบ ให้อปท.เลือกไม่มี ตัวอย่างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้ดู คำตอบ เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ ต้องรอ แต่ที่แน่นอนคืด แท่งอำนวยการ (หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง มีเงินประจำตำแหน่ง) สำหรับท่านที่สนใจลองไปดูตัวอย่างที่ผมเทียบเคียงเงินเดือนยกเลิก ซี ข้าราชการ ได้ ครับ ผมเปิดเผย ครับ ลองดู ครับ
เอกสาร 3 แผ่น ว่าจะใกล้เคียงใหม

ก็นำมาเล่าสู้กันฟังถึงความคืบหน้า ครับ

เหลืออีกเวลาไม่มาก จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพียง ๑ รูปแบบ รวมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นได้ ทางช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์
ขอให้โชคดี ทุกๆๆท่าน ปีใหม่ 2553 นี้ ก็อวยพรให้ทุกท่านประสบแก่ความสุข โชคดี คิดดี ทำดี สิ่งดีๆๆ จะเข้ามาในชีวิต ครับ

นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
12 มกราคม 2553

ก็ต้องถือว่าเพื่อนพนักงานอปท.ให้ความสนใจ ถ้าถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 คงจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคน แน่นอน ครับ ผู้แสดงความคิดเห็น 81,482 คน เห็นชอบให้ยกเลิก 95 % โดยรวมผลคะแนนชอบแบบที่ 4 และ 3 รวม กัน ก็ต้องเป็นที่แน่นอนว่า หน่วยงานสปร.คงจะสรุปผลการยกเลิกซี ว่า อปท.เห็นด้วย 90 % ขึ้นไป และสำนักงาน ก.ถ. คงจะประมวลผลการแสดงความคิดเห็นของพวกเราไปพิจารณา แต่ สนง.ก.ถ ก็ออกกตัวว่า ผลของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปสรุปประกอบผลการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตัดสินใจสุดท้ายที่จะเลือกข้อเสนอใด หรือไม่ อย่างไร เป็นอำนาจของ ก.ถ. ที่จะพิจารณา ซึ่งคงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้าน จึงไม่ต้องกังวลว่าข้อใดคะแนนสูงสุด ระบบใหม่จะต้องเป็นแบบนั้น
เรื่องยกเลิกซีจำนวนมาก ต้องยอมรับตามกติกา ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ดูในเวบ ก.ถ ที่แสดงความคิดเห็นแล้วไม่สบายใจ ครับ ข้าราชการอปท.มาเขียน ดูถูกกันเองว่าสาดเสียเทเสีย ก็ยากให้หยุดได้แล้ว อายหน่วยงานอื่น อย่างน้อยต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ครับ ท่านปลัดอปท.ก็อย่าว่าดูถูกลูกน้อง,ท่านหัวหน้าส่วน ก็อย่าว่าท่านปลัดอปท.เลย ให้แสดงเหตุผล เพื่อหน่วยงานสปร.นำ ก.ถ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจะดีกว่า และลงชื่อด้วย จะดีมากๆๆเลย

สรุปรายละเอียดของแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่น


โพสข้อมูลเมื่อ รายละเอียดของแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่น
2010-01-12 11:34:26 เพื่อความเหมาะสม
2010-01-12 11:31:30 เมื่อ คลัง/ช่าง เป็นสายงานผู้บริหารแล้วทำไมเวลาเปลี่ยนระบบจะผลักใสให้เป็นกระโถนไม่มีความสำคัญ หรือผู้น้อยไม่กินข้าวเหมือนผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเหมือนกันหละนา
2010-01-12 11:31:21 จะเป็นทำไมนักบริหารงานคลัง และนักบริหารงานช่าง ไม่ได้อะไรกะใครเลย นิติกรเกิดทีหลังยังได้ดีกว่าซะอีก ทีหลังให้ปลัด กะนิติกรนะทำงานกันสองคน ยังสงสัยอยู่ว่า นิติกรนั่งเล่นไปวันๆ ทำงานเป็นหรือเปล่า ที่อบต.เพชรบูรณ์ทำงานไม่เป็นเลยนะ นายก ปลัด ให้ ทำงานยังไม่สำเร็จซักอย่างเลย เมาอย่างเดียว
2010-01-12 11:24:52 เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค ไหนๆ ปลัด/คลัง/ช่าง ก็ร่วมทุกข์ความสุขมาตั้งแต่นมนาน
2010-01-12 11:23:02 นิติกรมาทีหลังยังได้เงินค่าวิชาชีพ แต่คลังกับช่าง ทำงานแทบตายไม่ได้อะไรเลย
นิติกรที่อบต. นะ นั่งน้ำลายบูดอยู่ทุกวันไม่มีงานทำ แต่ได้ดีกว่าคลังกับช่างซะอีก
2010-01-12 11:18:50 อย่าเห็นแก่ตัวหลายเอาความจริงมาวัดด้วย ปลัดยอดแย่
2010-01-12 11:17:06 คนเรามาด้วยกันควรช่วยเหลือกัน แต่ปลัดเห็นแก่ตัวเห็นแต่ส่วนที่ตัวเองจะได้นิสัยแย่มาก
2010-01-12 11:14:42 การทำงานของหัวหน้าส่วนการคลังกับหัวหน้าส่วนโยธา ไม่มีใครมองเห็นยามมีปัญหา ใครคือคนแก้ปัญหา โปรดหันมามองที่ความจริงบ้าง เพราะตลอดเวลาปลัดไม่เคยแก้ปัญหาเลย เห็นแก่ตัวมากๆ
2010-01-12 11:10:28 รักกันดีกว่าเกลียดกันนะ เสนอที่ 4
2010-01-12 11:07:13 ยุติธรรมดีแล้วค่ะ นิติกรกับปลัดงานหนักมากเชียวหรือถึงมีเงินประจำตำแหน่งกันนะ
แล้วหัวหน้าส่วนการคลังกับหัวหน้าส่วนโยธา ยามมีปัญหาถึงได้เป็นแต่กองทัพหน้าเป็นตัวแก้ปัญหา แล้วผู้อยู่เบื้องบนถึงไม่มองบ้าง อย่าหลับตามอง อย่าหลับตาให้ ให้ลืมตาดูบ้าง
2010-01-12 10:45:56 ปลัดบางคนก็ดีรักลูกน้องนะ แต่ส่วนใหญ่แย่จังเลย ทำงานกับปลัดมา6 คนละรู้เช่นเห็นชาติหมดแล้ว ส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบลูกน้อง เอาแต่เงินผลประโยชน์ และขั้น ส่วนปัญหา
ให้แต่คลังรับหน้า มีปัญหาก็ลางานหนี ไม่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ บางคนไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยซ้ำ ควรจัดโครงการอบรมจริยธรรมให้ปลัดบ้างนะจะได้เกิดจิตสำนึกบ้าง
2010-01-12 10:37:33 ดีมากๆ
2010-01-12 10:26:05 ทำไมหัวหน้าเรา คุณปลัดทั้งหลายไม่ช่วยหัวหน้ากอง/ส่วน บ้าง ขอยืนยันข้อ 4
2010-01-12 10:25:20 เลือกแบบที่ 4 ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
2010-01-12 10:23:12 โปรดเลือกแบบที่ 4 นะคะ อย่าเห็นแก่ตัวให้มากนักเลยปลัดบางคนไม่รักคลังกับช่างเอาตัวรอดคนเดียวคลังกับช่างไม่เคยได้รับความยุติธรรมเงินประจำตำแหน่งก็ไม่ได้นิติกรมาทีหลังเขาก็ได้เงินประจำตำแหน่งไปแล้ว คลังกับช่างเป็นผู้บุกเบิก อบต.พร้อมกับปลัดแต่ไม่เคยมึความสำคัญ ปลัดทำงานคนเดียวมันจะสำเร็จได้หรือเปล่า
2010-01-12 10:21:57 รักกันนะคลังกับช่างช่วยกัน แบบ 4
2010-01-12 10:19:56 คลังกับช่างไม่เห็นแก่ตัวเหมือนปลัด
2010-01-12 10:09:13 ระดับหัวหน้ากอง/ส่วนเป็นผู้บริหาร
2010-01-12 10:08:58 ดูจากการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียกันแล้ว แบบที่ 4 มีข้อเสียน้อยที่สุด
สนับสนุนแบบที่ 4 ครับ
2010-01-12 09:55:23 ปลัดเห็นแก่ตัว พวกเราคลังกับช่างให้ปลัดทำงานคนเดียวเลย
2010-01-12 09:53:35 1.มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
2.มีความยุติธรรมต่อกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มในองค์กร
3.ในเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกับงานซึ่งผู้บริหารก็สามารถกำหนดนโยบายแล้วมีผู้เต็มใจปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชน
2010-01-12 09:50:00 ปลัดอย่าเห็นแก่ตัว
2010-01-12 09:46:36 ปลัดเห็นแก่ตัว
2010-01-12 09:42:28 เห็นดวย
2010-01-12 09:41:49 เป็นธรรมเพราะปลัดไม่มีความชำนาญอะไรเลย เห็นแตว
2010-01-12 09:18:54 เหมาะสมที่สุด..แบบเดียวกับข้าราชการพลเรือน
2010-01-12 09:13:18 แบบที่ 5 ให้ปลัดทำงานคนเดียวนะ
2010-01-12 09:08:20 ควรให้ความสำคัญแก่หัวหน้าหน่วยส่วนต่างๆ
2010-01-12 09:08:11 ควรให้ความสำคัญแก่หัวหน้าหน่วยส่วนต่างๆ
2010-01-12 08:57:53 ทุกวันนี้ปลัดบางท่านไม่ได้ทำหน้าที่ปลัด แต่ทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่พัสดุ เพราะวิ่งติดต่อซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์เอง แต่งานในหน้าที่ปลัดปล่อยให้รองปลัดทำ หรือไม่ก็ปล่อยให้คิดเอาเองว่าจะต้องทำยังไง งานไม่ทำ แต่พอประเมินขั้นเอา 2 ขั้นทุกปี (งานไม่ทำ แต่จะเอาเงินและขั้น)
2010-01-12 08:51:50 ใช้แบบปัจจุบันดีที่สุดแล้ว อย่านำแแบบอื่นมาเลย ให้นักการเมืองถ่ายโอนงบประมาณให้ได้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดจะดีกว่า ท้องถิ่นจะได้มีศักยภาพพัฒนาตนเองไม่ต้องไปรองบประมาณจากรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่น
2010-01-11 23:19:03 ใช้โครงสร้างตำแหน่งเป็นอิสระตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีระดับมาตรฐานกลางกำหนดไว้ ซึ่งคล้ายกับในระบบการกำหนดโครงสร้างระดับชั้นงานของหลายๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ ประเทศในโลก
2010-01-11 22:45:59 qt4et
2010-01-11 22:17:09 จริงๆแล้วไม่ควรมองที่เฉพาะ อบต. ควรมองไปถึงเทศบาลและ อบจ.ด้วย อย่างไรซะปลัดก็ต้องอยู่สายบริหารอยู่แล้ว แล้ว ผอ.กอง/สำนัก ที่ปัจจุบันเป็นระดับ 8-9 ท่านเหล่านี้ความรับผิดชอบอาจมากกว่าปลัด/รองปลัด อบต.หลายแห่งด้วยซำไป หากมองในประเด็นเพื่อเทียบเคียงของ กพ.ทำไมไม่เอาแบบที่ 2 ไปใช้เลย และการที่คณะทำการศึกษาวิจัยออกร่างการจำแนกตำแหน่งมานั้น มันดันไปเหมือนของสมาพันธ์ปลัด อบต. ความขัดแย้งก็เกิดอย่างที่เห็น หากท้องถิ่นเกิดความแตกแยกด้วยเหตุจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใครรับผิดชอบ?????

ถ้า สปร.เสนอแบบที่ 4 ก็ดี ครับ น้องๆๆจะได้สบายใจ ในปีใหม่นี้ ถ้าดูร่างเงินเดือนที่ผมเคยร่าง ก็ตัดแท่งอำนวยการออก แต่เหนือสิ่งอื่นได ในส่วนตัวผม แบบที่ 4 หรือ 3 ก็ ได้ ถ้ายกเลิกเร็ว หัวหน้าส่วนก็จะมีเงินประจำตำแหน่ง เพราะตอนนี้นิติกร เข้ามาใหม่ ซี 3-8 จะมีเงินประจำตำแหน่ง 3,000-6,000 บาท แล้ว ยากให้สามทหารเสือได้บ้าง ครับ
ถ้าเสนอแบบที่ 3 ก็จะคล้ายกับข้าราชการพลเรือนมากที่สุด คือมี 4 ประเภท
แท่งเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น " ท่านคิดหรือยัง ว่าจะมี 4 ประเภทหรือไม่ เมื่อกรมฯจัดทัพข้าราชการตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 จำนวน 3,585 ตำแหน่ง สายบริหารมีเฉพาะ อธิบดีฯ,รองอธิบดีฯ เท่านั้น ส่วนท้องถิ่นจังหวัดระดับ 8 เดิมอยู่ประเภทวิชาการ
แท่งเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น " ท่านคิดหรือยัง ว่าจะมี 4 ประเภทหรือไม่ เมื่อกรมฯจัดทัพข้าราชการตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 จำนวน 3,585 ตำแหน่ง สายบริหารมีเฉพาะ อธิบดีฯ,รองอธิบดีฯ เท่านั้น ส่วนท้องถิ่นจังหวัดระดับ 8 เดิมอยู่ประเภทวิชาการ
ด่วน!!กรมส่งเสริมฯจัดขบวนทัพข้าราช