ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สารจากนายกฯ
" ปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ ตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะเติมเต็มความสุขพร้อมสร้างรากฐานแห่งความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่สั่งสมไว้ให้หมดไป "
คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา
 • นายนิพนธ์ บุญญามณี
  นายก อบจ.สงขลา
 • นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
  รองนายก อบจ.สงขลา
 • นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม
  รองนายก อบจ.สงขลา
 • นายธนกร จันทร์สว่าง
  รองนายก อบจ.สงขลา
 • นายสุวิทย์ จิตบรรจง
  เลขานุการนายก อบจ.สงขลา
 • นายร่อเหตุ รักหมัด
  เลขานุการนายก อบจ.สงขลา
 • นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์
  ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา
 • พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์
  ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา
 • นายปิยะ อุ่นแดง
  ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา
การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬา
เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการเพื่อชาวสงขลา
สู่ความสุขที่ยั่งยืน
โครงการ ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้า มอ.
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการเปิดใช้บันไดเลื่อนสะพานล...
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ข้ามไปมาโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์... [อ่านต่อ]
สื่อประชาสัมพันธ์
วิทยุ
กระบอกเสียง อบจ.
จันทร์-ศุกร์ 10.00-12.00 น.
อบจ. ขอบอก
เสาร์ 10.00-12.00 น.
FM 90.50 MHz สวท.สงขลา
วิดีโอ